Forex Trading

What is Relevant Cost?

Incremental cost includes raw material inputs, direct labor cost for factory workers, and other variable overheads, such as power/energy and water usage cost. A relevant cost is a cost that only relates to a specific management decision, and which will change in the future as a result of that decision. The relevant cost concept is …

What is Relevant Cost? Read More »

Bilans definicja, przykłady, składniki i schemat przygotowania

Z kolei inwestycje długoterminowe to aktywa posiadane w celu osiągnięcia korzyści ekonomicznych wynikających z przyrostu ich wartości, uzyskania przychodów w formie odsetek, dywidend lub innych pożytków. Inwestycje długoterminowe to przede wszystkim nabyte papiery wartościowe długoterminowe, udziały w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością, udzielone pożyczki długoterminowe oraz lokaty bankowe długoterminowe. W trakcie wykonywania bilansu obowiązuje nas zakaz kompensaty, co …

Bilans definicja, przykłady, składniki i schemat przygotowania Read More »

Left Menu Icon
Right Menu Icon